Policja ma swój sztandar


W Mońkach odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także mieszkańcy.

Uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach zostały poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w Parafii pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach, w której to Mszę Świętą koncelebrował ksiądz Leon Grygorczyk i ksiądz Wojciech Wojtach.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem policyjnej asysty honorowej oraz pododdziału towarzyszącego, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nadkomisarz Grzegorz Malinowski, który po przywitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców podkreślił, że nadanie sztandaru monieckiej komendzie to wielki zaszczyt oraz uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, gwoździa pamiątkowego wbiła Iwonna Górak, wnuczka policjanta II Rzeczypospolitej Polskiej, który w 1939 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Miednojem, skąd nie wrócił. Następnie nastąpiło poświęcenie sztandaru przez kapelana monieckiej policji ks. Wojciecha Wojtacha oraz kapelanów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ks. Leona Grzeorczyka i księdza mitrata Anatola Konacha. Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach Zbigniew Karwowski, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi monieckiej, Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi Tomaszowi Szymańskiemu, który wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Mońkach.

Głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podkreślił, że nadanie sztandaru monieckiej jednostce Policji to wielki zaszczyt, a także uhonorowanie dotychczasowej, jakże trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i pracowników tej komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Zwrócił także uwagę, że nadanie sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla monieckiej Policji. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński odnosząc się do wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które widnieją na sztandarze monieckiej komendy, podkreślił ich wartość dla każdego funkcjonariusza, wspominając, że dopiero od 2016 roku istnieje możliwość umieszczenia tych najwyższych wartości na sztandarach komend policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor Tomasz Szymański, podkreślił, że sztandar to symbol największych wartości, męstwa dumy, a także etosu. Zwrócił uwagę, że hasła znajdujące się na sztandarze "Bóg, Honor, Ojczyzna" nawiązują do historii wojska polskiego i wierności Polsce.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, w sowim przemówieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w ufundowanie sztandaru i przywołał pamięć pomordowanych policjantów spoczywających na cmentarzu w Miednoje, którzy zginęli właśnie dlatego, że wartości "Bóg, Honor, Ojczyzna" były dla nich wartościami najwyższymi.

Na koniec uroczystości w dowód uznania Komendant Powiatowy przekazał burmistrzom, a także wójtom powiatu monieckiego pamiątkowe grawery.

źródło
Obejrzyj więcej zdjęć