Konwencja PiS


W spotkaniu udział wziął Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który z kandydatem z Moniek Rafałem Supińskim omówili zrealizowane programy, prosząc o udział w wyborach.

Konwencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski omówił programy zrealizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Minister mówił także o planach na najbliższą kadencję, z którymi PiS idzie do wyborów. Z kolei Rafał Supiński jako przykłady wsparcia rządowego dla naszego miasta i powiatu wskazał na przebudowę drogi krajowej 65 oraz Fundusz Dróg Samorządowych. W konwencji uczestniczyli także inni kandydaci PiS w wyborach: poseł Kazimierz Gwiazdowski, radny wojewódzki Łukasz Siekierko oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. Wszyscy kandydaci prosili przybyłych o wsparcie i mobilizację w czasie jaki pozostał do wyborów.

Wybory odbędą się 13 października 2019r. Wybierzemy posłów i senatorów na następną kadencję. Na nasze województwo przypada 14 mandatów na posłów. Region podzielony jest także na 3 okręgi wyborcze (jednomandatowe) do Senatu.