Edukacja i praktyka


ZSOiZ w Mońkach podpisał kolej(ną) umowę współpracy. Do grona partnerów szkoły dołączył największy przewoźnik kolejowy - spółka POLREGIO

3 października 2019 roku w Warszawie szkoła podpisała porozumienie o współpracy w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów stażowych z największym przewoźnikiem pasażerskim, spółką Polregio.

Porozumienie podpisali - Krzysztof Falkowski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Krzysztof Zgorzelski prezes spółki Przewozy Regionalne oraz Cezariusz Lesisz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Według badania Barometr Zawodów 2018 przeprowadzanego dla każdego z powiatów osobno, Polska cierpi na deficyt wykwalifikowanych pracowników z sektora przemysłowego. W efekcie Agencja Rozwoju Przemysłu zainicjowała program, który ma na celu wesprzeć rozwój kierunków zawodowych, głównie w zakresie branży motoryzacyjnej, budowlanej oraz logistycznej. Jego uczestnikami są jednostki edukacji zawodowej (szkoły techniczne, branżowe oraz centra kształcenia zawodowego) oraz spółki należące do Grupy ARP, chociaż program zakłada poszerzenie współpracy również o firmy zewnętrzne.