Spore dofinansowanie


W ramach Programu Polski Ład Starostwo Powiatowe w Mońkach otrzymało dofinansowania na dwa z trzech złożonych wniosków:

1. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach (w kwocie 2.850.000,00 zł)
2. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego (w kwocie 4.140.000,00 zł)

Powiat Moniecki deklaruje wkład własny do wyżej wymienionych wniosków na łączną kwotę 610.000,00 zł
Pływalnia to obiekt z 2006 r., który nie posiada żadnych odnawialnych źródeł energii. Aby całkowicie zrezygnować z ogrzewania węglowego, które świadczy zewnętrzna firma należy kompleksowo wyposażyć Pływalnię w odnawialne źródła energii tj:
- wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 100kW
- zamontować system pionowych gruntowych pomp ciepła z klimatyzacją i odzyskiem ciepła ze ścieków
- przebudować węzeł cieplny
- zmodernizować centralę wentylacji z odzyskiem ciepła
- przebudować stację uzdatniania wody
- wymienić oświetlenie na LED
- zamontować folię UV w oknach obiektu

Odnośnie wniosku drugiego, kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii zostanie przeprowadzona w następujących budynkach:
- Gminnych Ośrodków Zdrowia (Krypno, Jasionówka, Jaświły, Goniądz),
- budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach,
- dwóch budynkach SP ZOZ w Mońkach (budynek sekcji Administracyjno-Techniczna i budynek Oddziału Pediatrycznego)
- dwóch budynkach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Goniądzu (budynek główny i budynek gospodarczy).

W ramach zadania zaplanowano:
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.20 cm;
- docieplenie stropodachu wełną mineralną o gr. 15 cm;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymianę ogrzewania na ekologiczne;
- wymianę oświetlenia na energooszczędne;
- wymianę elewacji wraz z remontem schodów, podjazdów, balkonów;
- wymianę pokrycia dachowego;
- montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.