Dzień Wszystkich Świętych


1 listopada obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego jest to "uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się wieczną szczęśliwością w niebie".

Należą do nich nie tylko kanonizowani i błogosławieni, ale także święci bezimienni, którym kościół w sposób szczególny chce oddać hołd.

Uroczystość Wszystkich Świętych wiąże się z chęcią oddawania czci męczennikom, którzy oddali życie dla Chrystusa, a których nie wspomniano w martyrologiach ani w kanonie mszy świętych. W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia relikwii świętych albo ich poszczególnych części w inne miejsca. W ten sposób próbowano zaznaczyć, że święci są własnością całego Kościoła. Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam przede wszystkim o tych świętych, którzy nie mają poświęconych im osobnych dni w roku liturgicznym, nieznanych sług bożych.

Tradycją jest to, że 1 listopada harcerze ze Szczepu Drużyn Monieckich im. Władysława Raginisa rozprowadzają znicze przy obu cmentarzach na ul. Małanicza i Kościelnej. Kto kupił rozprowadzane przez harcerzy znicze.