Ku Niepodległej


Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Podlaski Urząd Wojewódzki zapraszają na wystawę "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej"! Na uroczystą prezentację wystawy przyjechał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszko, który wraz ze Starostą Monieckim Błażejem Buńkowskim opowiadali o kształtowaniu się Niepodległości na ziemi monieckiej, a słuchaczami byli uczniowie naszych szkół.

Wystawa prezentuje wydarzenia ważne dla dziejów regionu i kraju, które są związane z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości. 16 plansz wystawy skupia się na regionalnych aspektach procesu, jakim było odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Proces ten, na terenach obecnego województwa podlaskiego, rozciągnął się na przestrzeni kilku miesięcy, od symbolicznego 11 listopada 1918 roku aż po 26 sierpnia 1919 roku, gdy polscy powstańcy odbili Sejny z rąk litewskich. Podkreślono wkład mieszkańców różnych części województwa w dzieło odzyskania niepodległości, a narrację poprowadzono w taki sposób, by uwypuklić wydarzenia regionalne z których mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą być dumni.

Wystawa powstała w ramach projektu Wojewody Podlaskiego we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Patronatem objęli ją: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017-2022.