Targowisko w innym miejscu


Od dnia 22 listopada 2021 roku Targowisko Miejskie w Mońkach będzie zamknięte na czas przebudowy - planowany okres - do sierpnia 2022 roku.

Targowisko zastępcze będzie uruchomione od dnia 24 listopada 2021 roku na placu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ulicy Mickiewicza 54. Targowisko zastępcze będzie dostępne w dotychczasowe dnia targowe (środa i sobota).

Przypomnijmy, że z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Moniek powstał kolejny projekt pod nazwą "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach". Koszt całej inwestycji wyniesie 2,49 mln złotych, z tego dofinansowanie w kwocie około 1 mln złotych Gmina Mońki otrzymała od Zarządu Województwa Podlaskiego.