I love Mońki


24 lipca oficjalnie otwarto nowe miejsca rekreacyjne przed i za Monieckim Ośrodkiem Kultury. Przecięto wstęgę, a place zostały poświęcone.

Na uroczyste otwarcie przybyły osoby odpowiedzialne za projekt, władze samorządowe, prezesi, dyrektorzy, posłowie, zaproszeni goście, w tym goście z Litwy i Ukrainy.

Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego ks. Piotr Karpiesiuk. Nie mogło również zabraknąć przemówień okolicznościowych. Słowa uznania płynęły z ust Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego, Starosty Monieckiego Błażeja Buńkowskiego, Dyrektora MOKu Dariusza Gwiazdy.

Dla przybyłych gości została zaprezentowana część artystyczna wychowanków z Monieckiego Ośrodka Kultury. Wystąpiła Iza i Tomasz Kłubowicz, dwa zespoły taneczne, jeden wokalny oraz Wrzosy.

31 maja zakończyły się prace budowalne na terenie Monieckiego Ośrodka Kultury związane z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu przebudowano kompleksowo przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz instalację zewnętrzną doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi. Przebudowana została zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna. Przebudowano nowe dojścia i dojazdy dla osób niepełnosprawnych. Jednak największą zmianą, którą możemy naocznie zobaczyć to to nowe ścieżki z ławeczkami i podświetlany napis I love Mońki.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 750 tys. złotych z czego dofinansowanie około 530 tys. złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Resztę kwoty dofinansowała Gmina Mońki.

Obejrzyj więcej zdjęć