Letnia prace powiatu


Dwanaście budynków, w tym dziewięć budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach przejdzie termomodernizację.

Jedną z największych obecnie inwestycji Powiatu Monieckiego jest termomodernizacja 9 budynków SP ZOZ w Mońkach, czyli cały kompleks budynków szpitalnych, przychodni i administracyjnego przy Al. Niepodległości w Mońkach a także Gminnych Ośrodków Zdrowia w miejscowościach: Krypno Wielkie, Goniądz, Jasionówka, Jaświły. W ramach przedsięwzięcia zostaną poddane termomodernizacji również: budynek Sanepidu i 2 budynki wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu. Rozpoczęły się już pierwsze prace.

To duża inwestycja za ponad 10,3 mln zł. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3,8 mln zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4,14 mln zł przy wkładzie własnym Powiatu Monieckiego w wysokości 2,36 mln zł zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne m. in. wymiana stolarki, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana i ocielenie dachu, a w budynkach Gminnych Ośrodków Zdrowia, Sanepidu oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu zostanie wykonana także instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła.

To nie jedyna inwestycja służąca podniesieniu jakości infrastrukturalnej naszego szpitala powiatowego. Kolejnym etapem modernizacji w 2023 r. z pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9,9 mln zł i wkładzie własnym Powiatu Monieckiego ponad 1,11 mln zł będą przeprowadzone także prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej, m.in. poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację systemu ogrzewania na efektywniejsze, zamontowanie urządzeń i instalacji nowoczesnych a przez to efektywnych. W ramach inwestycji zostaną wykonane dodatkowo niezbędne prace budowlane, które wspomogą skutecznie poprawić efektywność energetyczną budynków SP ZOZ w Mońkach.

Całkowita wartość projektu to ponad 11 mln zł. Łączna wartość wyżej opisanych prac modernizacyjnych w roku 2022 i 2023 wyniesie ponad 20 mln złotych.