Podsumowanie talentów


18 listopada w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie XXI Powiatowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej.

Komisja w składzie: Adam Ślefarski - starszy specjalista ds. Plastyki w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, Magdalena Talom – specjalista ds. Plastyki w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Katarzyna Gutowska – Instruktor ds. Plastyki w Monieckim Ośrodku Kultury, Dariusz Gwiazda – Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury, po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiła przyznać nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Mońkach i wyróżnienia w dwóch kategoriach malarstwo i rzeźba.

W kategorii malarstwo nagrody otrzymali: Andrzej Zdunko, Joanna Hinz, Katarzyna Rzepecka. Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Skubich i Grażyna Ciborowska.

W kategorii rzeźba nagrodę otrzymali: Danuta Dembowska i Kazimierz Rafałko. Wyróżnienia otrzymali: Tadeusz Dąbrowski i Sławomir Obłażewicz.

Powiatowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej jest formą popierania i rozwijania twórczości plastycznej amatorów, a jednocześnie konfrontacją postaw, osiągnięć, twórczych ambicji tych wszystkich, których pasjonuje sztuka. Celem przeglądu jest pobudzenie aktywności twórczej wśród amatorów, twórców ludowych, instruktorów, nauczycieli plastyki.

Wystawę będzie można oglądać do połowy grudnia tego roku.

Obejrzyj więcej zdjęć