Dzień Pracownika Socjalnego


Dzień Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim

Dzień 21 listopada – to święto Pracowników Socjalnych oraz pracowników pomocy społecznej. To święto tych, którzy pomagają najbardziej potrzebującym. Dnia 18.11.2022 ponad 500 osób z całego województwa wzięło udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Była to okazja, aby podziękować za pracę na rzecz innych ludzi. W obchodach brał udział Dyrektor MOPS w Mońkach Pan Mariusz Popowski oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. Szczególne wyrazy uznania za 33 letnią pracę w zawodzie otrzymała Pani Jadwiga Klimuszko.
Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w roku 2022

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21.11.2022r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu pn. "Projekt socjalny dla rodziny − środowiskowe formy wsparcia rodziny" zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs dotyczył projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do konkursu zgłoszone były projekty z całej polski, komisja konkursowa wybrała 17 najlepszych. Jednym z nich był projekt pn. „Spokojna Rodzina” realizowany przez MOPS w Mońkach w okresie od 01.01.2021r. do 30.11.2021r. w ramach funduszy z UE. Projekt skierowany był do rodzin mających trudności opiekuńczo wychowawcze. Koordynatorem, autorem oraz współrealizatorem projektu był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach Pan Mariusz Popowski.

Na zaproszenie Pani Minister MRiPS Marleny Maląg pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach wzięli udział w uroczystości oraz odebrali nagrody za inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektu socjalnego dla rodziny. Laureatami byli pracownicy socjalni MOPS w Mońkach Pani Barbara Sobolewska, Pani Ewa Sikorska-Dobreńko oraz Pani Magdalena Wojtach. Nagrody wręczyli osobiście Pani Minister Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu w MRiPS Stanisław Szwed.