Gospodarzu pamiętaj !


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach przypomina hodowcom bydła zasady przestrzegania ochrony gospodarstwa przed: wirusem afrykańskiego pomoru świń, ptasią grypą i innych zakazach.