PGE inwestuje w powiecie monieckim


Spółka z Grupy PGE modernizuje sieć elektroenergetyczną w środkowej części województwa podlaskiego. W ramach budowy tzw. pierścienia miejskiego przebudowane zostały linie średniego napięcia (SN) w Mońkach. To nie jedyna inwestycja prowadzona w powiecie monieckim, która poprawi jakość i ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców powiatu. Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł.

Na terenie działania Rejonu Energetycznego (RE) Białystok Teren PGE Dystrybucja prowadzi inwestycje na terenie powiatu monieckiego. Jedną z nich jest zamknięcie tzw. pierścienia miejskiego w miejscowości Mońki. W ramach tego zadania zlikwidowano linie napowietrzne, biegnące przez mocno zurbanizowany obszar – przy blokach mieszkalnych, szkołach i przedszkolach. Inwestycja wpłynęła nie tylko na poprawę pewności zasilania i bezpieczeństwo osób postronnych, ale poprawiła też walory estetyczne otoczenia. W ramach projektu położono blisko 2 km kabla średniego napięcia (SN) oraz umieszczono dwie stacje transformatorowe kontenerowe, w tym jedną z zdalnym sterowaniem.

Kolejne inwestycje w powiecie monieckim są prowadzone w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dotyczą one linii SN relacji Osowiec - Downary w miejscowościach tj. Olszowa Droga, Kulesze i Kramkówka Duża. W ramach działań podjętych przez spółkę powstanie ponad 2,5 km odcinków kablowych linii SN, przy jednoczesnej likwidacji linii napowietrznych. Dodatkowo wybudowane zostaną dwie stacje transformatorowe (kontenerowa i napowietrzna). Projekt zakłada brak konieczności częstych wycinek drzew i gałęzi, co jest szczególnie istotne na terenie Parku Narodowego. Samo usunięcie linii napowietrznych poprawi wartości krajobrazowe parku i będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne – pozostawiony drzewostan da schronienie wielu gatunkom ptaków. Zadaniem wpisującym się w modernizację sieci w otulinie parku jest też przebudowa linii napowietrznych SN w relacji Osowiec – Downary, Mońki – Downary oraz Osowiec – Grajewo. Realizowana inwestycja pozwoli na położenie ponad 8 km linii kablowych SN. Projekt jest na etapie końcowym. Trwają ostatnie prace w miejscowości Płochowo.

W bieżącym roku zakończy się przebudowa sieci średniego napięcia w miejscowości Goniądz, leżącej również w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W trakcie budowy jest 6 stacji transformatorowych, a aż 4 z nich to stacje wnętrzowe, które do minimum ograniczają ingerencję w walory estetyczne otoczenia i poprawiają pewność zasilania naszych odbiorców – powiedział Jacek Płoński, Dyrektor Generalny Oddziału Białystok - Dodatkowo w miejscowości Goniądz ponad 6 km linii średniego napięcia zostanie przeniesionych pod ziemię, co zdecydowanie ograniczy ryzyko występowania awarii masowych na tym terenie – dodał dyrektor Płoński.

Inwestycje realizowane w powiecie monieckim nie tylko wpłyną na zmniejszenie ilości awaryjnych wyłączeń podczas niesprzyjających warunków pogodowych, ale też skrócą czas reakcji energetyków w przypadku już zaistniałych awarii. Poprawione zostanie również bezpieczeństwo obsługi stacji poprzez zastosowanie automatyki pozwalającej zdalnie zarządzać siecią - bez konieczności bezpośredniej ingerencji brygad w terenie. W sumie w powiecie monieckim zostanie położone blisko 20 km kabla linii SN. Zakończenie wszystkich prac inwestycyjnych jest planowane na koniec br., a ich łączny koszt oszacowano na ponad 10 mln zł.

Na poprawę jakości zasilania Rejon Energetyczny Białystok Teren w 2022 r. wydał ponad 17,3 mln zł. Zadania polegały na modernizacji sieci dystrybucyjnej SN, wymianie stacji transformatorowych SN/nN oraz kablowaniu, czyli umieszczaniu pod powierzchnią ziemi, linii średniego i niskiego napięcia (SN i nN). W tym roku RE Białystok Teren na modernizację infrastruktury elektroenergetycznej przeznaczy kwotę ponad 49 mln zł.

Inwestycje zostały dofinansowane ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu "Dystrybucja Przyszłości" obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii naszej Grupy wpisane w Politykę Energetyczną Polski.