Kandydaci za zielonym


W sobotę 16 września, z wizytą w Mońkach, pojawił się Cezary Cieślukowski, kandydat paktu senackiego z okręgu nr 59: północ. To okręg, który obejmuje powiaty augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miasta powiatowe: Łomżę i Suwałki.

Tu z paktu senackiego wystartuje 61-letni Cezary Cieślukowski z PSL. Kandydatowi do Senatu towarzyszyli Włodzimierz Szypcio - kandydat na posła z Trzeciej Drogi oraz Andrzej Raś z Koalicji Obywatelskiej, również kandydat na posła.

Pakt senacki, to pakt w którym jego sygnatariusze uzgadniają jedną osobę w danym okręgu, nie wystawiają przeciw niej własnych kandydatów, zafunkcjonuje po raz drugi. Cztery lata temu porozumienie to zaowocowało sukcesem. Pakt zdobył 51 mandatów i uzyskał większość w Senacie RP.

Cezary Cieślukowski jest radnym wojewódzkim, były wojewoda suwalski, były wicemarszałek województwa, były wiceminister zdrowia, przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen, prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Skomentował bieżącą sytuację polityczną - głównie sytuację bezpieczeństwa i wydawanie wiz obcokrajowcom, a także sytuację bezpieczeństwa żywnościowego i wjazd zboża z Ukrainy do naszego kraju. Zachęcał również samorządy „by zaczęły budować tzw. plany samowystarczalności energetycznej, czyli żeby planował lokalnych źródeł energii i włączenie jej do systemu, który byłby połączony lokalną siecią, bez względu na lepiej lub gorzej działające systemy przesyłowe. Tylko wtedy kiedy będzie samowystarczalni energetycznie tylko wtedy będziemy bezpieczni.”