Co po wyborach ?


22 września w Mediatece mieszkańcy Moniek mogli spotkać się ponownie z pisarzem i publicystą Stanisławem Michalkiewiczem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Karola Czostków z Ruchu Narodowego i kandydata do Sejmu RP. Redaktor Stanisław Michalczewski przez ponad dwie godziny mówił o sytuacji naszego kraju, wszystkich poprzednich rządach i o zależności Polski od obcych mocarstw. Tematem głównym spotkania było pytanie: Czy świat zawali się po wyborach?

-nie wiemy, w ogóle nie wiemy czy świat się nie skończy po wyborach, no ale to i owo możemy wydedukować. Kampania wyborcza wyraźnie zmierza do nadania wyborom charakteru plebiscytowego. Jedni i drudzy (ZP i KO) chcą stworzyć wrażenie jakby te wybory do sejmu i senatu były takim pojedynkiem między dwoma osobami. Ta wzajemna niechęć jest elementem pewnego scenariusza. Jeżeli przyjrzymy się, to przekonujemy się, że w sprawach naprawdę istotnych dla państwa oni idą ze sobą ręka w rękę.

-każde wybory od 30 lat mają charakter plebiscytowy, nie że to wynika z jakiejś logiki, tylko że obydwie antagonistyczne strony nadają kampanii wyborczej taki charakter i ludzie myślą, że nie ma innego wyjścia i trzeba wybrać między dżumą a tyfusem. Z tego wynika, że przy pozorach takiej zażartej walki między sobą, na śmierć i życie, obydwaj antagoniści realizują ten sam interes polityczny, żeby ani jednej ani drugiej stronie nie pojawiła się żadna alternatywa polityczna.

-dokładnie nie wiemy, a rząd nie potrafi nam wyjaśnić, odpowiedzieć na pytanie, do czego właściwie Polska w tym traktacie się zobowiązała? No ale że Premier Rządu Donald Tusk podpisał go bez czytania, to jestem pewien, że większość posłów, którzy głosowali za ustawą upoważniającą Prezydenta do ratyfikacji tego traktatu też go nie czytali, no to trudno wymagać od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że on go przeczytał. W rezultacie nikt właściwie nie wie, do czego Polska się zobowiązała i mamy taką sytuację, że nie wiemy czy Polska jest słusznie karana karami finansowymi, czy niesłusznie.

Spotkanie zapoczątkowało cykl spotkań, w których Michalkiewicz odwidzi w kolejnych dniach Grajewo i Ełk.

Stanisław Michalkiewicz kandydował z ramienia Unii Polityki Realnej do Sejmu w kampaniach parlamentarnych w latach 1991, 1993 i 1997, jednak bez powodzenia. W roku 1992 uzyskał z rąk Marszałka Sejmu nominację na sędziego Trybunału Stanu, którym był aż do rozwiązania Sejmu w roku 1993. W roku 1991 opracował projekt "małej konstytucji", wydatnie zwiększający uprawnienia prezydenta i próbował, acz bez większego powodzenia, zainteresować nim ówczesnego prezydenta RP Lecha Wałęsę. Jest jednym z wybitniejszych żyjących polskich publicystów.