Klasa z drewna


Nature Flow: Odkrywanie Przyrody w Leśnej Krainie w ramach konkursu "Klasa z drewna"

Z dumą podsumowujemy zakończone działania w ramach projektu "Nature Flow: Odkrywanie Przyrody w Leśnej Krainie". Inicjatywa, współfinansowana ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przyczyniła się do odkrywania uroków przyrody przez uczniów szkół z terenu powiatu monieckiego.

Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni edukacyjnej, integrującej młodzież szkolną z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i ochroną przyrody. Inwestycja, warta 98 400 zł, pozwoliła na realizację kilku kluczowych działań.

Aktywizacja i Edukacja:
Projekt zaangażował uczniów szkół z terenu powiatu monieckiego, rozbudzając ich zainteresowanie przyrodą, lasami i zrównoważonym rozwojem. Lekcje terenowe i warsztaty przyrodnicze stały się codziennością, kształtując postawy ekologiczne i szacunek do środowiska.

Obiekty Małej Architektury:
Altana i ławki - te drewniane obiekty nie tylko ozdabiają przestrzeń, ale również pełnią rolę miejsc rekreacyjnych i przestrzeni edukacyjnych. Zbudowane z drewna sosnowego, charakteryzującego się trwałością i ekologicznym profilem, są dowodem na to, że zrównoważone materiały mogą być zarówno funkcjonalne, jak i piękne.

Nasadzenia Roślin:
Projekt zaangażował uczestników w nasadzenia roślin rodzimych gatunków, wspierając tym samym ochronę różnorodności biologicznej i przywracanie naturalnych ekosystemów. Każde posadzone drzewko i krzew to krok w stronę lepszego jutra dla środowiska.

Edukacyjne Zajęcia Terenowe:
Lekcje i zajęcia terenowe dostarczyły uczniom konkretnej wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Prowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody przyczyniło się do zrozumienia znaczenia ochrony przyrody.

Działania Promocyjne:
Projekt nie był jedynie lokalnym przedsięwzięciem. Działał również w obszarze promocji poprzez publikację informacji na portalach informacyjnych, stronie szkoły i profilu na Facebooku. Aktywność w mediach społecznościowych przekłada się na rosnącą świadomość społeczną.

Podsumowanie:
Zakończony projekt "Nature Flow: Odkrywanie Przyrody w Leśnej Krainie" to nie tylko efekty zrealizowanych działań, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość edukacji przyrodniczej i świadomego korzystania z zasobów naturalnych. Inicjatywa, wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Jesteśmy pewni, że to zaledwie początek nowej, ekologicznej przyszłości dla naszej małej ojczyzny. Czekamy na wiosnę, gdzie będziemy w pełni mogli korzystać z tego pięknego, ekologicznego miejsca.

Krzysztof Falkowski
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach