Tablica i kapsuła


Dnia 24 listopada 2023 r na placu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach przy ul. Leśnej 3 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci tych, którzy oddali swe życie za naszą wolność i pokój.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Moniecki Błażej Buńkowski, Wicestarosta Moniecki Joanna Kitlas, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Iwanicka, Proboszcz Parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach ks. Piotr Karpiesiuk, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Małgorzata Repnik, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach st. kpt. Karol Sawicki, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Niemotko, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach Elżbieta Teresa Tyborowska oraz Grupa Rekonstrukcyjna Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem st. sierż. Krzysztofa Szepiela.

Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły oraz posterunek honorowy. Uroczyście wciągnięto flagę na maszt. Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora SP nr 2 w Mońkach Pana Dariusz Jaworowskiego, Przewodnicząca Rady Rodziców odsłoniła pamiątkową tablicę, która została poświęcona przez ks. Proboszcza. Następnie zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali jak ważne są patriotyzm i wolność oraz pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za nie.

Po przemowach przedstawiciele zebranych delegacji złożyli kwiaty. Na koniec Dyrektor SP nr 2 umieścił kapsułę czasu - wiadomość kolejnym pokoleniom, mającą umożliwić im zrozumienie minionych czasów.

Obejrzyj więcej zdjęć