Procesja do czterech ołtarzy


Boże Ciało jest w kościele szczególnym świętem. Tym, co wyróżnia je spośród innych świąt, jest procesja eucharystyczna, prowadzona przez ulice miast i osiedli.

W czwartek, 30 maja, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku główna msza święta odprawiona została w kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Po zakończeniu mszy świętej wyruszyła procesja i przejdzie ulicami: Wojska Polskiego, Jagodową, Tysiąclecia, Słowackiego, Białostocką, Ełcką, Kościelną i ks. Małynicza. Procesję zakończyło uroczyste błogosławieństwo przed kościołem M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza.

Przy czterech ołtarzach, pieśni wykonywał chór męsko-żeńskiego z kościoła Św. Brata Alberta Chmielowskiego, którego dyrygentem jest Grzegorz Żak.

Symbolika czterech ołtarzy przy których zatrzymuje się procesja na Boże Ciało nawiązuje przede wszystkim do czterech Ewangelii, których fragmenty czytane są przed nimi. Cztery ołtarze mogą być także nawiązaniem do czterech stron świata.

Wielowiekowa tradycja kultywowana zwłaszcza na polskich wsiach każe wiernym zrywać gałązki brzózek zdobiących ołtarze na Boże Ciało. Gałązki te zabierano do domu i wbijano w pola. Wierzono, że ochronią one domostwa przed złem i zapewnią bogate plony.

Obejrzyj więcej zdjęć
Zobacz skrót filmowy