Miting sprawnych inaczej


W dniu 19 czerwca odbył się XXIX Miting Osób z Niepełnosprawnościami "Sprawni Inaczej", którego organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy "GAMA" w Mońkach.

Przybyłych gości powitała Dyrektor ŚDS „GAMA” Agnieszka Wykowska. Oficjalnego rozpoczęcia Mitingu dokonał Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. W spotkaniu udział wzięli również Wicestarosta Moniecki Błażej Buńkowski, Dyrektor SP Nr 2 Dariusz Jaworowski, Kierownik PCPR Emilia Niedziołko, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ewa Bartnik, Dyrektor MOPS Mariusz Popowski oraz inni zaproszeni goście.

Impreza odbyła się na hali sportowej SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. Spotkanie prowadziła firma Fast Event. Uczestnicy Mitingu, wśród których byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy "GAMA" w Mońkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuleszach, uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach oraz indywidualne osoby z terenu powiatu monieckiego, aktywnie brali udział w konkurencjach sportowych i zabawach tanecznych, za co otrzymali dyplomy i upominki.

Regenerację sił umożliwił ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Spotkanie dostarczyło wielu pozytywnych emocji, sprzyjało integracji i doskonałej zabawie.

Miting Osób z Niepełnosprawnościami "Sprawni Inaczej" zorganizowano dzięki dofinansowaniu PFRON, Gminy Mońki oraz indywidualnych sponsorów: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jadwiga Dębowska oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CYMES" Adam Ołów w Suwałkach.

Obejrzyj więcej zdjęć