Nowy Komendant Policji


Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyło się uroczyste powitanie ze sztandarem jednostki nowego Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach nadkom. Łukasza Gańko. W uroczystej zbiórce udział wzięli zaproszeni goście, policjanci i pracownicy monieckiej Policji.

W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach odbyło się uroczyste powitanie ze sztandarem jednostki szefa monieckich policjantów. Nadkomisarz Łukasz Gańko pełni służbę w Policji od 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w Komendzie Miejskiej w Łomży i Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Krzysztof Woźniewski, Wicestarosta Błażej Buńkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Jaworowski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr. inż. Andrzej Łęczycki, policjanci i pracownicy Komendy w Mońkach.

Tekst i zdjęcia KPP Mońki (policja.gov.pl)